Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż: 
 
  • administratorem danych osobowych jest firma "PITEX" Piotr Jakubiec, Zieleniec 61, 57-340 Duszniki-Zdrój NIP 8831561194
  • dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych z 28.03.2017".
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  • pliki z danymi osobowymi w formie elektronicznej są szyfrowane
  • klient ma prawo do: informacji o posiadanych przez nas danych, usunięcia danych przekazanych nam uprzednio (z konsekwencją anulowania rezerwacji) oraz prawo do przenoszenia danych
  • podanie danych osobowych warunkiem zawarcia umowy