OPIS DZIAŁALNOŚCI

 • Obiekt „Jakubcówka” w Dusznikach Zdrój przy ul. Zieleniec 61, zwany dalej Domem Gościnnym, świadczy odpłatnie usługi noclegowe i gastronomiczne.
 • Pokoje gościnne wynajmowane są do użytku Gości na doby.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu wynajęcia i trwa do godz. 10:00 dnia następnego.

ZADATKI

 • Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Jakubcówce jest wpłata zadatku 40% kosztów pobytu, w terminie do 2 dni roboczych od momentu wprowadzenia rezerwacji wstępnej.
 • Po odnotowaniu wpływu zadatku, drogą mailową lub telefonicznie potwierdzamy rezerwację.
 • Brak wpływu zadatku w okresie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej skutkuje anulowaniem w/w rezerwacji.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu Jakubcówki
 • Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

PŁATNOŚCI

 • Aktualny cennik za usługi Jakubcówki dostępny na stronie internetowej www.jakubcowka.pl
 • Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku, w szczególności dla ostatnich wolnych pokoi ( oferty „last minute”). Ceny rezerwacji wcześniej zawartych nie ulegają zmianie.
 • Gość przybywający do Domu Gościnnego zobowiązany jest do dokonania w dniu przyjazdu zameldowania w barze Jakubcówki zgodnie z przepisami „ Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.
 • Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierane są w dniu przyjazdu w barze Jakubcówki (po godz. 20:00).
 • Do ceny należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, pobieraną przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, a dla osób przebywających dłużej niż jedną dobę w wysokości: 4,50 zł/os./doba
 • W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres (zgodnie z art.394 K.C.).
 • Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 

ZWIERZĘTA

 • Nie akceptujemy zwierzątek na terenie Jakubcówki

 

MIEJSCA POSTOJOWE

 • Na terenie posesji nie ma wystarczających miejsc postojowych, jednakże w pobliżu Jakubcówki (30 m) jest gł. parking.
 • Dom Gościnny Jakubcówka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa oraz znajdujące się w nim mienie.

 


OBOWIĄZKI JAKUBCÓWKI

 • Jakubcówka ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:

  - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu

  - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług

  - sprawność urządzeń technicznych

 • Śniadania wydawane są w sali kominkowej w formie bufetu szwedzkiego od godz. 8:30 do 9:30 ( uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na posiłki).
 • W przypadku zastrzeżeń Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w barze Jakubcówki.
 • Osoby nie zameldowane w Jakubcówce mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 • Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 2 miesiące.
 • Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu lub gazu itp.


BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA GOŚCI

 • W Jakubcówce obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-7:00
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Jakubcówki nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości.
 • Dom Gościnny Jakubcówka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Osoby nie zameldowane w Jakubcówce mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 • Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju oraz kod do drzwi wejściowych i narciarni.


OBOWIĄZKI GOŚCI

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzysta podczas pobytu w Jakubcówce, a które powstałe z jego winy, winy dzieci przebywających pod jego opieką, bądź z winny osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • Sprzęt sportowy (narty, deski, buty narciarskie, rowery, mokra odzież itp.) należy przechowywać wyłącznie w przeznaczonym do tego celu, pomieszczeniu.
 • Obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia w/w sprzętu do pokoi.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Jakubcówki zabronione jest używanie grzałek elektrycznych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych oraz gazowych.